צפיות : 661
קטגוריה : ר\' יואל ראטהתגיות : ר' יואל ראטה,איך וועל דיר טרעפן דיין שידוך,קליפ,

Embed Code

יעדער בחור און יעדע מיידל,
וואס וועלן קומען קיין יבנאל,
און אויסזאגן תהלים, דארט ביי מיין ציון,
זאג איך צו, אז איך וועל נישט רוען.

דאס איז א שטארקע הבטחה פון מיר,
דאס זאגט מוהרא”ש צו פאר דיר,
איך וועל זיך מיען,
איך וועל נישט רוען,
ביז איך וועל דיר טרעפן דיין שידוך.

איר קענט האבן די געוואלדיגע זכות פון ארויסהעלפן די ישיבה
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…
תזכו למצות!